Over deze module

Over deze module

Inhoud ontwikkeld door experts

De inhoud van deze module is ontwikkeld door Stichting mirro, in samenwerking met experts op dit gebied. Bij het ontwikkelen van deze module is gebruik gemaakt van inzichten uit de positieve psychologie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Cognitieve Gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte therapie en mindfulness.

In de module komen de volgende onderwerpen aanbod:

  • Hoe gaat het: Je staat stil bij hoe het op dit moment met je gaat, met welke uitdagingen je te maken hebt en hoe jouw energiebalans eruit ziet.
  • De regie nemen: Je zet een stap om meer regie over je leven te nemen, krijgt inzicht in jouw innerlijke ‘stemmen’ en kijkt kritisch naar je gedachten.
  • Thuis werken of studeren: Thuis werken of studeren kan je concentratievermogen op de proef stellen. Je gaat aan de slag met jouw werk- of studeersituatie en met het trainen van je concentratievermogen.
  • Omgaan met eenzaamheid: Tijdens de coronacrisis voelen meer mensen zich eenzaam. Je krijgt praktische tips over omgaan met eenzaamheid en volgt een stappenplan om eenzaamheid zelfstandig te verminderen.

Hoe gaat het?

Het is normaal om tijdens uitdagende periodes...

Hoe gaat het?

De regie nemen

Tijdens moeilijke periodes zijn we gauw geneigd...

De regie nemen