Wat doet Stichting mirro?

Wat doet Stichting mirro?

Mensen met psychische klachten moeten kunnen vertrouwen op optimale zorg en ondersteuning. Zorg die vroegtijdig, eenduidig en doelmatig is, zoveel mogelijk in een vertrouwde omgeving plaatsvindt en past bij de individuele klachten, behoeften en vaardigheden. Om dat te bereiken ondersteunt Stichting mirro de GGZ in en om de huisartsenpraktijk; zowel om ziekte te voorkomen als te behandelen. De juiste zorg op het juiste moment, dichtbij de patiënt; dat is waar mirro voor staat. Stijgende zorgvraag en nieuwe indeling GGZ: meer ondersteuning nodig. De GGZ-zorgvraag stijgt, psychische klachten zijn inmiddels verzuimoorzaak nummer één, we zien grote verschillen in de verwijzingen naar GGZ-zorg tussen huisartsenpraktijken en e-mental health oplossingen worden nog maar mondjesmaat benut. Per 1 januari 2014 wordt daarnaast een nieuwe indeling van de GGZ ingevoerd, met meer nadruk op opvang en behandeling van mensen met psychische klachten dichtbij de huisarts en in de eerste lijn. Uit onderzoek en geluiden uit het veld blijkt dat er bij huisartsen en zorgprofessionals in de eerstelijns GGZ behoefte is aan ondersteuning om, daar waar de zorgvraag toeneemt, kwaliteit van zorg te waarborgen en effectiever te werken. Mirro speelt in op deze actuele ontwikkeling. Door in te zetten op preventie, e-mental health en geprotocolleerde screening, toeleiding en behandeling beoogt mirro bij te dragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de GGZ.